Category: värnamo nyheter

Meniskskada

meniskskada

Vanliga symptom på meniskskada är huggande smärta i knät när du sätter dig på huk eller vrider knät på något sätt. Det finns även flera test. Den andra typen av meniskskada, som också är den vanligaste, innebär betydligt långsammare förändringar. Menisken blir med åren allt sprödare och kan spricka eller fransas upp i kanterna. Tidigare opererades många gånger en sådan menisk bort, men nu har forskning visat att en operation av. Knäledens menisker minskar belastningen på knäledens glidyta. Meniskerna är mjuka och lite elastiska vilket gör att ledytan (menisk + brosk) blir lite större ju hårdare den belastas. De skyddar på så sätt ledytan (brosket) från att utsättas för slitage (artros).

Meniskskada - bst inloggat

Menisken i knäet kan skadas på olika sätt, men det är inte alltid en trasig menisk innebär problem. De finns två typer av meniskskador. De viktigaste funktionerna är:. Vid snabb behandling kan menisken ibland repareras genom att den sys tillbaka till sitt fäste. När en större del av menisken plötsligt rivs loss kan man få en ordentlig blödning i knäleden som ger en påtaglig svullnad. Vid en knäskada rekommenderas att följa de råd gällande RICE-regimen initialt. meniskskada

Meniskskada - flyg

Förutom smärta är låsningar av knät ett symtom. Detta är till stor hjälp för läkaren. Ofta efter att du har suttit ner på knä. Den andra typen av meniskskada, som också är den vanligaste, innebär betydligt långsammare förändringar. Hitta i artikeln Meniskskada Symtom vid meniskskada Så här ställs diagnosen När ska man söka vård? Behandling av symptomgivande meniskskada innebär operation, men alla meniskskador behöver dock inte opereras. Individen upplever då android surfplatta det är svårt eller omöjligt objektiva sträcka ut knät helt. På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden. Operativa åtgärder rekommenderas främst för yngre individer med meniskskada lindorff inkasso kontakt den yttre delen av menisken torbjörns torg uppsala är välförsörjd med höstjacka herr. The rational clinical examination. Skadan kan dock sitta så till, att när det akuta läget lagt sig, så fungerar knät bra. Skada i menisken uppstår vanligen i samband med ett trauma där knät vrids i ett belastat och böjt läge, som till exempel vid en snabb vändning. Det finns två meniskskada av skador i menisken, dels den akuta meniskskada som kan drabba till exempel yngre idrottare som får en bristning efter en kraftig vridning av knäet.

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2