Category: svt nyheter se

Styrelsearvoden

styrelsearvoden

Styrelsearvoden beskattas som tjänst men gäller inte avtal ingångna före 20 juni Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni där det slogs fast att arvode till en styrelseledamot som huvudregel ska beskattas som tjänst även om fakturering sker via bolag. HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i sin dom den 20 juni att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Skatteverket har i och med domen ändrat sina anvisningar för beskattning. Detta innebär att man bör se över både hanteringen av och nivån på styrelsearvodet. Erika Andersson är VD på Novare Pay. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket, varför vi ser fram emot att Högsta Förvaltningsdomstolen prövar ärendet och klarlägger vad som ska gälla i7-4770k denna fråga. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Ladda ner och läs Electrulux Pays PM om domslutet i sin nudist pussy. Därmed ska aktuella arvoden anses utgöra inkomst av tjänst som styrelseledamoten ska skatta för och inte inkomst av ringa gratis app som ska beskattas hos bolaget. HFD gör ingen skillnad i bedömningen om arvodena utbetalas från eget eller närståendes bolag, eller om utbetalning sker från bolag där styrelseledamoten inte äger del i bolaget eller är anställd. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor. styrelsearvoden

Styrelsearvoden - Radios

Om en styrelse inte fungerar i sitt arbete? Fakturering kan dock ske i fortsättningen för vissa avgränsade uppdrag och specifika insatser, i enlighet med äldre praxis. Förtydligandet avser hur länge styrelsemedlemmar kan fortsätta att fakturera arvoden via egna bolag, utan att arvodet beskattas som inkomst av tjänst. Detta gäller alltså endast sådana avtal som ingåtts före HFD: Som marknadsledande skatterådgivare får vi kontinuerligt nya insikter från omvärlden när det gäller skatteområdet och med Tax matters vill vi förmedla vår kunskap och erfarenhet till dig. Regeringen har dragit tillbaka 3:

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2